En hälsning från förr

Vykortet som förmedlade en hälsning, gratulation eller annat budskap hade i vykortets barndom ett minimalt utrymme för själva meddelandet. Man kan anta att kortmotivet därför blev extra viktigt för att förstärka ett budskap eller en önskan. Rundkindade barn, kvinno-och romantiska motiv och konstfullt arrangerade buketter i guldrelief var vanligt förekommande.

  • Filter