Vänskaper. Hjalmar Gullberg-studier

Kategori: Bokgalleri

ISBN: 97891-87875-23-6

Hjalmar Gullberg-sällskapet firar 20 år och ger ut denna skrift på temat vänskap. 
Flera av bidragen i boken skildrar skaldens förhållande till några av hans vänner, men även andra infallsvinklar avhandlas. Här behandlas vad som står att läsa om Hjalmar Gullberg i arkivhandlingar i Malmö, hans och andra författares kontakter med Danmark under ockupationstiden och det presenteras en inträngande studie om hur diktarens barndomsupplevelse av övergivenhet har präglat författarskapet. 

Inbunden.
235 sidor. 

Pris: 160:-

 

Bild nr: dbg35
Fråga om den här produkten
AddThis Social Bookmark Button