Etablerade fotografer med ateljeér fanns i Malmö sedan 1870-talet. Leon Fagercrantz, Carl Wilhelm Roikjer, sonen Viktor, Ragnar Küller och Axel Sjöberg var några av dem. 

Deras uppdrag var bl.a., även sedan användandet av vykort kommit på från 1890-talets slut, att fotografera stadsmiljöer. Gemene man hade små möjligheter att skaffa sig dessa originalfotografier om de ville visa hur det såg ut i den stad de besökt under en resa. Vykortstillverkarna skaffade sig tillgång till fotografierna över olika delar staden och de blev underlag till många av de mest kända vykortsmotiven från förra sekelskiftets Malmö. Vykortets genombrott på 1890-talet kom att bli starten för många svenska vykortsförlag. Bland de mest kända kortförlagen kan nämnas Berndt Johnssons och Carl Gleerups förlag.

Mellan 1860 och 1910 fanns det i Malmö ett hundratal fotoateljéer i Malmö och en fjärdedel av dessa ägdes av kvinnor. Vid sidan av Hilda Sjölin och Anna Frankel var Cecila Nelson en av de främsta. Hon öppnade sin egen ateljé på Södra Förstadsgatan i Malmö och tog i samband med detta sitt yrkesnamn Nelson. Lina Jonn som satte upp egen fotoateljé i Lund 1891, hade blivande kända fotografer som startade sina karriärer som anställda och hennes rörelse blev framgångsrik. Ateljéns främsta inriktning var porträttfotografering, men Lina Jonn tog i allt större utsträckning med sin kamera ut för att dokumentera miljöer och upplevelser i Lund, men även i Malmö där hon senare öppnade två fotoaljéer.

Otto "Bebbe" Ohm, välkänd och populär profil i Malmö som gick i sin pappas fotspår, var från 1914 och fram till mitten av 1920-talet i stort sett Malmös ende pressfotograf. Han var ständigt på jakt efter nya motiv och syntes ofta uppflugen i lyktstolpar eller på hustak. Otto Ohms fantastiska fotodokumentation över Malmös utveckling från 1910 till 1950-talet är en kulturskatt.

 

Gunnar Sixtensson

Det fanns även icke-yrkesfotografer som dokumenterade Malmö, exempelvis Gunnar Sixtensson, annonsdirektör på Kvällsposten och biträdande annonsdirektör på Sydsvenskan. Med ursprung i en familj som dokumenterade både vardag och fest med egen kamera och med fotografier tagna av professionella fotografer väcktes tidigt ett intresse hos honom för fotografering.

Under slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet var Sixtensson verksam i Malmö Fotoklubb och ansvarig för klubbens press-och reklamavdelning. Han tävlade också med sina bilder och vann en del priser. Tillsammans med några andra medlemmar i Malmö Fotoklubb, bland andra Einar Gelong, känd och prisbelönt amatörfotograf och verksam som rammästare med butik på Amiralsgatan, Inge Svensson, lärare och Malmöhistoriker samt Stig Nylén, Bengt Månsson och Åke Ahrendt bildade han en egen fotoklubb, DGR - Den Gyllene Rullen. Denna var verksam in på 1980-talet. De bilder som förekommer i denna samling är tagna med favoritkameran Rolleicord. Gunnar Sixtensson avled 2005.

 

Rickard Bengtsson

Intresset för att fotografera nästan allt i sin omgivning startade på allvar i slutet av 1960-talet, då den miljö i kvarteret kring Gröne-och Jerusalemsgatorna som han vuxit upp i höll på att försvinna.

Rickard Bengtssons utbildning i historia och konstvetenskap utvecklade hans intresse för och förmågan till att tolka och själv komponera bilder, främst inom fotografins område. När det ursprungliga området kring Caroli kyrka hade försvunnit besökte han 1972-1975 de delar av Malmö som låg utanför Gamla staden, framför allt Lugnet, Södervärn och delvis Östervärn, vars ursprungliga bebyggelse också skulle försvinna och ersättas av moderna komplex. Han hann dokumentera en relativt stor del av dessa områdens äldre miljöer, låt vara att han ibland kom lite för sent.

Fotografierna tog han för att fånga det som var på väg bort och för att hinna uttrycka sin egen barn- och ungdoms historia. De har så att säga en personlig avsändare. Denna dokumentationsiver har sedermera resulterat i en benägenhet att skriva och utge artiklar och böcker i historiska ämnen, framför allt rörande den för det gamla Malmö så betydande och viktiga tulladministrationen.