Bilder av förra sekelskiftets Malmö har alltid berört mig, väckt frågor och lagt grunden till ett ständigt bildsamlande av främst Malmös centrala delar. Samlingen har fått namnet Den Bilden.

Bilderna vittnar om tid som var. Varje plats har sin historia och varje individ som syns i bild har sin speciella förankring i staden. Med det moderna samhällets framväxt förändrades Malmös stadsbild och stadens gamla motiv är viktiga tidsdokument.

Samlingen består av både vykort och fotografier som varsamt retuscherats och sparats för att kunna tryckas som fotografi igen. Varje bild har i görligaste mån plats- och tidsbestämts, och i förekommande fall försetts med uppgift om bildens upphovsman.

Bilderna kan även tryckas på andra material, exempelvis canvas eller plåt, som på ett dekorativt sätt förmedlar stadens historia och en förstoring innebär att människorna i stadsmiljön framträder tydligare. De flesta bilderna i samlingen kan tryckas upp i stora format efter önskemål, se under  Så här beställer du

Låt er fascineras, hänföras och njuta av mötet med den tid som var - i Malmö - i folklivet - en hälsning från förr!

Samlingen är dynamisk och ständigt under utveckling eftersom nya bilder tillkommer hela tiden. Söker du någon bild som ännu inte finns  i galleriet - välkommen med din fråga!

Gamla bilder ställer frågor till oss alla och jag kommer därför att komplettera bildsamlingen med ett urval böcker som alla handlar om Malmö, mestadels historiska men även skönlitteratur kan förekomma. De kommer att finnas under kategorin Bokgalleri och beställes på samma sätt som bilderna.

För att få utrymme för kommunikation på ett mera personligt sätt finns även min blogg, Malmöblickar. Allt från ögonblicksbilder i Malmö till fördjupningar i Malmös historia finns det utrymme för där. Det är min ambition av uppdatera bloggen minst en gång i veckan och till varje inlägg finns ett kommentarsfält. Så välkommen även till Malmöblickar! 

Karin Lövgren Nilsson

 

Välkommen in i bildgalleriet

slider2_denbilden